شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان با سرمایه گذاری شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو و لیزینگ­ ایرانیان در شهریور۱۳۸۴ تأسیس واز آن تاریخ تا کنون با حضور فعال درحوزه ارائه خدمات اعتبار سنجی وتضمین وصول مطالبات، پیگیری وصول مطالبات معوق و خدمات بیمه ای، کارنامه درخشانی را از خود به نمایش گذاشته است .

 

خلاصه موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه عبارتند از:

وصول مطالبات معوق ودیون شرکتها

تامین و ارائه خدمات فنی اعتبارسنجی ورتبه بندی اشخاص حقیقی وحقوقی

اخذ مجوز از شرکت های بیمه جهت تأسیس دفاتربیمه

انجام امورمربوط به بیمه شدگان نزد بیمه های مختلف

انعقاد قراردادهای مختلف ازجمله بیمه نمودن کالاهای بازرگانی وخودرو واشخاص نزد شرکت های بیمه ای مختلف

صادرات و واردات

انجام امور بازرگانی

 

اهم فعالیت های شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان

بخشی از فعالیت هایی که شرکت از سنوات گذشته تا به امروز به صورت تخصصی درآن ورود پیدا کرده به شرح ذیل است: 

اعتبار سنجی به موقع طرح ملی فروش اقساطی خودرو با وام ۲۵میلیون تومانی درسال ۱۳۹۴

سنجش اطلاعات مشتریان یکی از مراحل حساس ومهم قرارداد تضمین اعتباری بوده به نحوی که اطلاعات بدست آمده دراین مرحله راهگشای مراحل بعدی خواهد بود

طراحی نرم افزار اختصاصی شرکت”سامانه حامی” با دارا بودن آیتم های اعتبار سنجی، پیگیری وصول مطالبات، کسرازحقوق، آرشیو سوابق و… جهت ارائه هرچه بهتر خدمات.

تبیین بسته سیاستی و اقدام عملیاتی کاهش موثر مطالبات معوق شرکتها

بکارگیری حدود۱۵۰ نفر نیرو درجهت وصول مطالبات به صورت دائم وهمچنین مدیریت طرح دورکاری وصول مطالبات

تعامل موثر با دستگاه های قضایی ، شورای حل اختلاف و نیروی انتظامی جهت تسهیل درامور

به روز رسانی احکام توقیف خودرو های سنگین و سبک

بکارگیری تیم وکلای مجرب درگردش کار امورمربوط به دادگاه و دادسرا

اجرایی کردن پروژه توقیف خودروهای مشتریانی که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکرده بودند.

بازاریابی انواع بیمه نامه ها با اعمال تخفیفات گروهی و فردی باتوجه به نوع بیمه نامه جهت مشتریان

صدور بیمه نامه اقساطی برای اعضاء

 

چشم انداز و اهداف پیش رو

گسترش و توسعه بازار و عقد قرارداد با شرکتهای لیزینگی، بانکها و موسسات مالی واعتباری جهت اعتبار سنجی و وصول مطالبات

بررسی و مشارکت درخصوص تعیین تکلیف و شفاف سازی پرونده های راکد مالی

توسعه طرح دورکاری و کاهش نیروهای ثابت به منظور مدیریت هزینه و بالابردن راندمان کار

توسعه منابع انسانی و برنامه ریزی به منظور آموزش مدون (جهت ارتقاء بهره وری پرسنل)

حضور در مستمر و مفید درهمایش های مرتبط با فعالیت و نمایشگاه های عرضه خدمات مرتبط جهت شناساندن و تبادل تجربیات

 

گواهینامه ها

ازآنجا که مدیریت سازمان معتقد به مفهوم کیفیت فراگیر درتمامی سطوح وفعالیت هابوده و ارتقاء کیفیت از طریق مشارکت گروهی کارکنان و بکارگیری ارتباط موثر درون و برون سازمان از طریق آموزش و تفویض اختیارات حاصل خواهد شد لذا با انتخاب استانداردهای : ISO9001 و ISO/TS 10004 و ISO/TS 10002

شرکت متعهد به رعایت موارد ذیل گردید.

رعایت و ضوابط بین المللی پایش واندازه گیری رضایت مشتری

رسیدگی به شکایات، مقاصد وجهت گیری کلی سازمان در زمینه رسیدگی به شکایات بصورت اثربخش