۱ – شرایط رفع توقیف چگونه است ؟
درصورت پرداخت اصل اقساط و هزینه دادرسی نامه رفع توقیف به مشتری ارائه میشود و مشتری پس از مراجعه به شورای تعیین شده و اداره آگاهی رفع توقیف می نماید.

 

۲- مدارک لازم جهت رفع توقیف ؟
اصل مدارک خودرو(شناسنامه مالکیت وکارت خودرو) و اصل مدارک شناسائی مالک خودرو(کارت ملی و شناسنامه)
توجه: در صورت مراجعه وکیل یا خریدار خودرو، ارائه اصل وکالتنامه کاری ازمالک اصلی الزامی می باشد.(به همراه مدارک فوق)

 

۳- آیا درهنگام رفع توقیف باید کل جرایم را پرداخت کنیم ؟
خیر،  تنها برای فک رهن می بایست کلیه جرایم پرداخت شود

 

۴- آیا امکان رفع توقیف بدون مراجعه حضوری است؟
خیر