بخشی از فعالیت هایی که شرکت از سنوات گذشته تا به امروز به صورت تخصصی درآن ورود پیدا کرده به شرح ذیل است: 

 • اعتبار سنجی به موقع طرح ملی فروش اقساطی خودرو با وام ۲۵میلیون تومانی درسال ۱۳۹۴
 • سنجش اطلاعات مشتریان یکی از مراحل حساس ومهم قرارداد تضمین اعتباری بوده به نحوی که اطلاعات بدست آمده دراین مرحله راهگشای مراحل بعدی خواهد بود
 • طراحی نرم افزار اختصاصی شرکت”سامانه حامی” با دارا بودن آیتم های اعتبار سنجی، پیگیری وصول مطالبات، کسرازحقوق، آرشیو سوابق و… جهت ارائه هرچه بهتر خدمات.
 • تبیین بسته سیاستی و اقدام عملیاتی کاهش موثر مطالبات معوق شرکتها
 • بکارگیری حدود ۱۲۰ نفر نیرو درجهت وصول مطالبات به صورت دائم وهمچنین مدیریت طرح دورکاری وصول مطالبات
 • تعامل موثر با دستگاه های قضایی ، شورای حل اختلاف و نیروی انتظامی جهت تسهیل درامور
 • به روز رسانی احکام توقیف خودرو های سنگین و سبک
 • بکارگیری تیم وکلای مجرب درگردش کار امورمربوط به دادگاه و دادسرا
 • اجرایی کردن پروژه توقیف خودروهای مشتریانی که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکرده بودند.
 • بازاریابی انواع بیمه نامه ها با اعمال تخفیفات گروهی و فردی باتوجه به نوع بیمه نامه جهت مشتریان
 • صدور بیمه نامه اقساطی برای اعضاء